fbpx

Koncepcja zintegrowanej komunikacji marketingowej. Jak ją wdrożyć w działania przedsiębiorstwa?

12 listopada 2020 | Mateusz Luptowski

Na początku był chaos. A raczej termin „promocji” w tradycyjnym ujęciu, co dziś utożsamiamy z mnogością komunikatów reklamowych skierowanych do masowego odbiorcy. Mowa tu o czasach, w których dominującymi środkami przekazu były m.in. reklama telewizyjna, outdoorowa czy materiały POS. Z upływem lat potrzeby konsumenckie uległy zmianie i pojawiły się nowe technologie, które wyparły tradycyjne podejście do promocji. Z chaosu w masowym przekazie wykształciła się koncepcja zintegrowanej komunikacji marketingowej oparta na spójności w dialogu z otoczeniem, co raz na zawsze zmieniło sposób, w jaki przedsiębiorstwo trafia ze swoją ofertą na rynek.

 

Różnica pomiędzy promocją a komunikacją marketingową

W literaturze promocja najczęściej ujmowana jest jako jednostronny komunikat przedsiębiorstwa kierowany na rynek, podczas gdy komunikacja zakłada możliwość odpowiedzi rynku na dany przekaz. Jest ona więc swoistym dialogiem z otoczeniem biznesowym przedsiębiorstwa, do którego nie zaliczamy wyłącznie potencjalnego klienta, lecz również konkurencję, dostawców, dziennikarzy itd.

Internet całkowicie zmienił reguły gry. W związku z pojawieniem się nowych technologii, a w tym także sieci społecznościowych, grupa odbiorców może prowadzić dyskusje między sobą, dzieląc się doświadczeniami z użytkowania produktów danej marki. Wolność wypowiedzi jest w pewnym sensie ryzykiem dla przedsiębiorstwa, jeśli nie zadba ono o odpowiednie działania wizerunkowe. W dłuższej perspektywie jednak niesie to za sobą szereg nieocenionych korzyści. Opinie konsumenckie bezpośrednio związane z produktami danej marki to cenny insight wskazujący na konkretne potrzeby wąskiej grupy docelowej.

komunikacja marketingowa a promocja

Koncepcja zintegrowanej komunikacji marketingowej

Tym samym wracamy do pojęcia zintegrowanej komunikacji marketingowej (ZKM), która zakłada spójne działania we wszystkich obszarach w przedsiębiorstwie – zarówno jeśli mowa o komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Spójność nie jest wyłącznie wizualną prezentacją marki. To szereg założeń strategicznych, które zaprojektowane i wdrażane poprawnie, stają się skutecznym narzędziem komunikowania się z rynkiem oraz wewnętrznym otoczeniem przedsiębiorstwa. A mówiąc „skutecznie”, ma się tu na myśli przede wszystkim w sposób prawidłowo zrozumiany przez odbiorcę.

Koncepcja ZKM to nie tylko integracja na poziomie klasycznego promotion-mix (reklama, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży, public relations), ale również na szczeblu strategicznym, gdzie pod uwagę bierze się m.in. wizję i misję marki. Działalność przedsiębiorstwa należy ujmować całościowo, biorąc pod uwagę każdy aspekt organizacji.

agencja marketingowa katowice

Zintegrowana komunikacja marketingowa w praktyce

W praktyce wdrożenie zintegrowanej komunikacji marketingowej w danym przedsiębiorstwie możemy podzielić na kilka etapów.

Pierwszym z nich jest analiza bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa na rynku i jego otoczenia biznesowego, a następnie wytypowanie wszystkich punktów styków klienta z marką. Na tym etapie warto również określić cele, jakie przedsiębiorstwo ma zamiar osiągnąć, wdrażając zintegrowaną komunikację marketingową w danej firmie, przy założeniu perspektywy długookresowej.

Po dogłębnej analizie, kiedy to znane jest miejsce przedsiębiorstwa na rynku, jego słabości i mocne strony, następuje etap drugi, jakim jest stworzenie koncepcji strategicznej przedsiębiorstwa. To tutaj projektuje się założenia marki, jej identyfikację wizualną, misję, wizję, a także dobierane są narzędzia i kanały komunikacji.

Trzeci krok to wdrażanie. Wcześniej zaprojektowane założenia marki należy komunikować w sposób spójny, zgodny z daną strategią marketingową firmy. Kluczowa jest tu konsekwencja przekazu we wszystkich kanałach, dzięki której komunikat zostanie poprawnie odczytany przez otoczenie biznesowe marki.

Wdrażając założenia strategiczne marki, nie można zapomnieć o ostatnim, lecz nieustannie trwającym etapie, jakim jest bieżąca analiza wdrażanych działań oraz reagowanie na wszelkie komunikaty płynące z rynku. W końcu komunikacja jest dialogiem z odbiorcami przedsiębiorstwa, a nie wyłącznie jednostronnym oddziaływaniem na rynek.

komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa

Holistyczne podejście do procesu kreacji – kompleksowy marketing dla firm

Niejednokrotnie już dziś podkreśliliśmy, że odbiorcami komunikacji marketingowej jest całe otoczenie danego przedsiębiorstwa. A więc nie są to wyłącznie docelowi konsumenci lecz także dziennikarze, dostawcy, pośrednicy czy pracownicy.

Mając na uwadze to, jak bardzo ważne jest spójne komunikowanie założeń strategicznych marki, działaniom Mibeno nieprzerwanie przyświeca idea holistycznego podejścia do procesu kreacji marki. Dlatego zajmujemy się kompleksowym marketingiem dla firm, skutecznie łącząc sferę offline i online – od działań e-commerce, przez media społecznościowe i identyfikację wizualną, aż po aranżację biur i lokali oraz fotografię biznesową.

Spójność przekazu nie zamyka się wyłącznie na cyberprzestrzeni. To, jakie emocje towarzyszą klientowi podczas pobytu w naszym lokalu również ma ogromne znaczenie. I w tym już nasza głowa, aby to doświadczenie przełożyło się na pozytywne wskaźniki biznesowe.

 


Wróć na bloga